Zwroty

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 

ZWROTY

ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 r. O PRAWACH KONSUMENTA (Dz. U. 2014 POZ. 827) KONSUMENT MA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

WYSTARCZY, ŻE W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 14 DNI KALENDARZOWYCH, LICZONYCH OD OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA, PRZEŚLE DO NAS DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB POCZTĄ OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY, W KTÓRYM ZAWARTE ZOSTANĄ DANE OSOBY UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ ZAMÓWIENIA, NUMER RACHUNKU LUB ADRES, NA KTÓRY MAMY DOKONAĆ ZWROTU ŚRODKÓW.

TOWAR NALEŻY ODESŁAĆ W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 14 DNI KALENDARZOWYCH, LICZONYCH OD DATY DOSTARCZENIA OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

NALEŻNOŚĆ ZOSTANIE ZWRÓCONA W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH, LICZONYCH OD DNIA OTRZYMANIA PISMA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

PRODUKTY WYKONANE NA SPECJALNE ŻYCZENIE KLIENTA NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM.

 

 ZWROTY Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy:

  1- produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,

2- produkt zostanie zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym jeśli takie posiadał,

3- do zwracanego produktu zostanie dołączona otrzymana z nim faktura i gwarancja.

4- Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez Zamawiającego konto.

5- Towar, którego zwrot, reklamacja bądź wymiana nie zostanie uznana (odesłana po wymaganym terminie, niezawierająca dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez metki czy opakowania, zabrudzony) będzie odesłany na koszt Kupującego.

 

REKLAMACJE

JEŚLI TOWAR DOSZEDŁ DO PAŃSTWA WADLIWY, BRAKUJE JAKIEGOŚ ELEMENTU, DOSZEDŁ ZŁY MODEL, KOLOR, WÓWCZAS PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT CELEM WYJAŚNIENIA ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.

REKLAMACJE ROZPATRYWANE SĄ NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 14 DNI KALENDARZOWYCH OD DATY OTRZYMANIA PRZESYŁKI Z REKLAMOWANYM PRODUKTEM. W PRZYPADKU UZNANIA REKLAMACJI, PRODUKT ZOSTANIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY, A JEŚLI BĘDZIE TO NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄCE NADMIERNYCH KOSZTÓW, SPRZEDAWCA ZWRÓCI KLIENTOWI RÓWNOWARTOŚĆ CENY PRODUKTU.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT.

 

Formularz kontaktowy
  •